Wat is het René Pechère Comité ?

Van de bibliotheek naar het comité

In 2004 droeg Mevrouw Solvay, voorzitter van de vzw “Tuinkunst en Ruimtelijk Groen”, het beheer van de René Pechère-bibliotheek aan onze René Pechère Comité over. De boeken en archieven van de bibliotheek zijn eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en waren ondergebracht bij het CIVA*. We hebben de bibliotheek die gewijd is aan tuinkunst en landschapsarchitectuur, gedurende 12 jaar beheerd, tot zij in juli 2016 met onze instemming en onder leiding van landschapsarchitect Ursula Wieser Benedetti, aan de CIVA toevertrouwd.

Het beheer van de bibliotheek was een opwindende ervaring die ons in staat stelde internationale contacten te leggen en te ontwikkelen.

Twee Literaire prijzen

In 2008 organiseerden wij het “PECHÈRE-jaar” met jaarlijks terugkerende evenementen zoals “Tuinen in feesttooi“, tentoonstellingen, conferenties, enz. In dat jaar riep onze vereniging dankzij Jean Noël Capart, de Franstalige literaire René Pechère Prijs in het leven als eerbetoon aan de vermaarde Belgische landschapsarchitect die ons in 2002 ontviel. De Nederlandstalige literaire René Pechère Prijs bekroont sinds 2010 tweejaarlijks een in het Nederlands geschreven breed toegankelijk boek over tuinkunst of landschapsarchitectuur dat uitblinkt qua tekst en verzorgde lay-out. Samen de verantwoordelijken van het CIVA en een internationale Nederlandstalige jury onder voorzitterschap van Herman Van den Bossche zetten wij die taak verder.

Het René Pechère Comité heeft tot doel de kennis over de tuin en landschapskunst ter beschikking te stellen en te verspreiden, en het beroep van landschapsarchitect beter bekend te maken, dit nobele beroep dat onder meer artistieke, technische, ecologische, tuinbouwkundige, sociologische vaardigheden vereist. 

Een persoonlijkheid: René pechère

Wij eren in de eerste plaats de persoon van René Pechère die dit mooie beroep zijn hele leven verdedigd heeft.  Hij was een eminent lid van de BVTL (en een van de oprichters van de IFLA *** Als voorzitter van het ICOMOS****-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Historische Tuinen stond hij in 1982 mee aan de wieg van het “ICOMOS Charter van Florence voor Historische Tuinen”. Hij schreef het boek “Grammaire des Jardins” en ontwierp heel wat tuinen die nog steeds in België en daarbuiten te bewonderen zijn.

Vele getalenteerde landschapsarchitecten hebben in België sinds de 18de eeuw zowel in de openbare als in de privésector gewerkt aan de aanleg van tuinen en parken: Joachim Zinner, Charles-Henri Petersen, Louis Fuchs, Edouard Keilig, Jules Buyssens, René Latinne, Guy Capart, Jacques Wirtz, zonder René Pechère en de vele anderen te vergeten die actief waren en zijn in het prachtige beroep van tuin- en landschapsarchitect.

Wij willen met een kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod van conferenties, het aantrekken van archieven en het faciliteren van onderzoek en studies de kennis over tuinkunst en landschapsarchitectuur verspreiden.

Sluit u daarom bij ons aan en wordt “Vriend van het René Pechère Comite“.

Jean Noël CAPART, Catherine GERNAY, Bernard FIERENS GEVAERT,

Nicole d’HUART, Herman Van den BOSSCHE, Nicolas de VILLENFAGNE