Lid worden

Brief voor de vrienden: download het hier

Vrienden van het Comité van René Pechère – februari 2023

In 2004 vertrouwde mevrouw SOLVAY de LA HULPE, voorzitster van de vzw “TUINKUNST EN RUIMTELIJK GROEN”, onze vereniging het beheer van de bibliotheek van René Pechère toe. De bibliotheek gewijd aan de Tuinkunst en de Landschapsarchitectuur, waarvan de boeken en archieven ondergebracht waren bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is nu eigendom van het CIVA (Internationaal Centrum voor de Stad, de Architectuur en het Landschap. Wij hebben haar 12 jaar lang beheerd tot zij, met ons akkoord, in 2017 aan het CIVA werd overgedragen en geniet van een periodiek budget. Ursula Wieser Benedetti en Eric Hennaut beheren op dynamische, enthousiaste en bekwame wijze de bibliotheek en de voor het publiek toegankelijke archieven. Onder impuls van Jean Noël Capart is onze vzw gereorganiseerd, heeft zij haar activiteiten en doelstellingen geheroriënteerd en is haar naam veranderd in “Comité René Pechère”.

In 2008 heeft onze vereniging de Franstalige Literaire René Pechère Prijs ingesteld en kort daarna de Nederlandstalige Prijs, als eerbetoon aan deze vermaarde tuinarchitect die in 2002 is overleden. Na een strenge selectie moet het boek dat voor de prijs in aanmerking komt, zich onderscheiden door zijn inhoudelijke kwaliteit en toegankelijkheid op het vlak van tuinkunst en/of landschapsarchitectuur.

Tweejaarlijks en afgewisseld streven wij ons doel na samen met een internationale jury onder voorzitterschap van François Chaslin. Zo hebben wij, ondanks de vertragingen als gevolg van de pandemie, de Franstalige Prijs 2020 kunnen organiseren. De officiële uitreiking vond plaats op 9 juni 2021 in de tuinen van het Museum Van Buuren. De Prijs 2022 werd in het CIVA op 7 november 2022 uitgereikt.

Eveneens in 2022 presenteerde de Nederlandstalige internationale jury onder voorzitterschap van Herman van den Bossche haar laureaat 2021 in het 18e-eeuwse huis-museum Beaucarne met zijn tuinen en imposante oranjerie in Ename (Oudenaarde). Wij hebben ook de publicatie door het CIVA van het opmerkelijke boek “Brussel – Twee en een halve eeuw openbare parken en tuinen – 1775-2020” mee gesponsord. En wij hebben ook actie ondernomen om parken en tuinen ontworpen door René Pechère te redden.

Zoals u merkt, heeft het Comité René Pechère tot doel om informatie over tuin- en landschapsarchitectuur in het algemeen te verstrekken en bij te dragen tot de bekendheid van het beroep van landschapsarchitect in het bijzonder. Dankzij dit beroep met zijn technische, horticulturele en artistieke vaardigheden worden noodzakelijke interventies gerealiseerd in een wereld met nood aan groene ruimten ter bevordering van onze leefomgeving.

Onze aandacht gaat natuurlijk het eerst naar René Pechère, die zijn leven lang dit mooie beroep heeft verdedigd. Was hij niet een prominent lid van de ABAJP (Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten) en een van de oprichters van de IFLA (Internationale Federatie van Landschapsarchitecten)? Als voorzitter van het International Scientific Committee for Historic Gardens (ICOMOS) liet hij in 1982 het “Charter van Firenze” goedkeuren. Aan hem danken we ook het boek “Grammaire des Jardins” en vele tuinen en parken die in België en in het buitenland nog steeds te bewonderen zijn.

Veel getalenteerde mensen hebben in België gewerkt aan realisaties van parken en tuinen. Om maar enkele namen te vermelden: Joachim Zinner, Louis Fuchs, Edouard Keilig, Edmond Galoppin, Jules Buyssens, René Latine, Guy Capart, Jacques Wirtz, zonder René Pechère te vergeten die vanaf de 19e eeuw het mooie beroep van tuin en landschaparchitect hebben beoefend naast zovele anderen die vandaag nog actief zijn.

Wij willen de verworven kennis delen door middel van een kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod, conferenties, studiereizen, archiefcollecties en hulp aan studenten en onderzoekers.

Al deze acties vereisen evenwel financiering via mecenaat en sponsoring.

Sluit u bij ons aan en wordt lid van de  “Vrienden van het Comité René Pechère”.

Waarvoor onze welgemeende dank!

Vrienden van het Comité René Pechère

Lidgelden 2024

Type

Vrienden / Leden

Vrienden beschermleden

Vrienden sponsors

Vennootschappen

Levenslange vrienden

Lidgeld 2024

60€

145€

250€ (min)

250€ (min)

550€

Lidgeld met Eden Magazine abonnement voor 1 jaar

95€

180€

285€

285€

550€

Gelieve te storten op het rekeningnummer van de vzw Comité René Pechère:

IBAN : BE20 0019 2956 8456  –  BIC : GEBABEBB

Uw steun is onontbeerlijk voor de goede werking van onze vereniging

VRIEND

DE TUIN IS TEMPEL

EN BOODSCHAP

RITME EN VORM

IN DE EB EN VLOED

 VAN HET LEVEN

(René Pechère)